Home » Uncategorized » Hanggang Kailan

Hanggang Kailan

“Ang kalangitan ay nagpapahayag ng Iyong kaluwalhatian”

“Ang kalawakan ay gawa ng Iyong mga kamay”

Ang bawat huni ng ibon

Ang lagaslas ng mga dahon na sumusunod sa ihip ng hangin

Ang bawat patak ulan na nagbibigay buhay sa mga tuyong halaman at lupa

Ngunit, bakit patuloy ka pa ring nagdududa?

Nagdududa sa kabutihan ng Diyos

Nagdududa sa pagmamahal ng Diyos sa iyo

Bakit patuloy ka pa ring namumuhay na malayo sa Kaniya?

Bakit patuloy pa rin tayong namumuhay para sa ating sarili?

Bakit nga ba?

Sapat nga ba ang kaalaman?

Sapat nga ba na nasa isip mo lamang ang krus?

Na may isang Diyos na nagkatawang tao at ipinako sa krus

Sapat nga ba na ito ay tanging nananahan lamang sa ating kaisipan?

Sapat nga ba na ang salitang walang hanggang pagmamahal na inialay sa ating ni Hesu Kristo

ay isa lamang impormasyon, bahagi ng kasaysayan?

Kailan nga ba magiging sapat na ang pag-ibig ng Diyos ang tanging iiral sa ating buhay?

Kailan?

Kailan mo tatanggapin ang pagmamahal na ito?

Kailan mo Siya tatanggapin sa iyong buhay?

Kapag huli n ang lahat?

Kapag ika’y may pangangailangan?

O, hindi na? dahil ok ka

Hanggang kailan maghihintay ang Panginoon sa Iyo?

Hanggang kailan nakadipa ang kaniyang mga kamay na handang yumakap sa iyo?

Hanngan kailan Siya maghihintay para magkaroon ka ng oras para sa Kaniya?

Hanggang kailan magbubulagbulagan, magbibingibingihan sa tawag Niya?

Hanggang kailan tayo mabubuhay para sa ating sariling kagustuhan?

Hanggang kailan ka lalayo?

Hanggang kailan ka tatakbo at magtatago?

Hanggang kailan mananabik ang DIyos sa iyong pagmamahal?

Hanggang kailan nga ba na ang mga tanong na ito ay mananatiling katanungan?

Hanggang kailan maghihintay ang Panginoon sa iyong tugon?

Hanggang kailan nga ba?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s